Семинарът действа от 7 ноември 1999 г. и е продължител на Националния семинар по информатика, организиран от Съюза на математиците в България през 1975 г.

Като правило семинарът заседава всеки месец (вторият вторник на месеца от 14.00 ч.), като се обсъждат различни теми. Заседанията на семинара започват с едно или повече встъпителни изказвания от поканени видни специалисти. След това се провежда дискусия.

Семинарът се организира от Асоциация “Развитие на информационното общество” и секция “Софтуерни технологии и информационни системи” на Института по математика и информатика – БАН, като за някои заседания се привличат и други съорганизатори. Заседанията на семинара се провеждат най-често в София в сградата на Института, но понякога и на други места в страната.

Поканват се най-учтиво всички желаещи да участват в заседанията на семинара, както и да предлагат теми за бъдещи заседания.

Дата, място Т Е М А Съвместно с:
26.06.2020, Пловдив „IT проекти на студенти и ученици” ИИКТ-БАН
Пловдивски средни и висши УЗ
26.02.2019, София „Наукометричните показатели – ефективен метод за обективизиране на оценката в науката” Институт по математика и информатика-БАН
Факултет по библиотекознание и културно наследство при УниБИТ
22.11.2018, София „Общият регламент за защита на данните – юридически и технологични аспекти” Институт по математика и информатика-БАН
Софийски университет “Св. Климент Охридски” – Юридически факултет
17.04.2018, София „Съвременни тенденции при вредителските програми” Институт по математика и информатика-БАН
Национална лаборатория по компютърна вирусология – БАН
12.02.2018, София „Публичната комуникация в Интернет – Вавилонско медийно стълпотворение, манипулации и защита” Институт по математика и информатика-БАН
Факултет по библиотекознание и културно наследство при УниБИТ
14.12.2017, Пловдив „Дизайнер на персонажи за компютърни игри (Character Designer)” Магистърска програма “Мултимедия и виртуална реалност”, АМТИИ-Пловдив
23.11.2017, Пловдив „Киберсигурността в информационното общество” Институт по математика и информатика-БАН
Национална лаборатория по компютърна вирусология – БАН
16.02.2017, Пловдив „Ардуино и Интернет на нещата” Институт по математика и информатика-БАН
19.10.2016, София „Нобеловите лауреати и разширяване на границите на знанието” Катедра „Книга и общество” към УНИБИТ
Институт по математика и информатика-БАН
19.04.2016, Пловдив „Библиотеките и “Третата индустриална революция” – дигитализация и визуализация на съхраненото знание” Катедра „Книга и общество” към УНИБИТ
Институт по математика и информатика-БАН
05.04.2016, София „Развитие на академичната мрежова инфраструктура в България” Лаборатория по телематика-БАН
Институт по математика и информатика-БАН
18.11.2015, София „Прозрачност на финансовата информация в публичния сектор” Катедра „Книга и общество” към УНИБИТ
Институт по математика и информатика-БАН
16.06.2015, София „Прозорецът на Овертон – една технология за тотална манипулация в информационното общество” Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Философски факултет (Mагистърска програма по философия с преподаване на английски език)
Институт по математика и информатика-БАН
24.03.2015, Пловдив „Безпилотните летателни апарати – приложение и перспективи за развитие” Съюз по автоматика и информатика
Българско астронавтическо дружество
20.11.2014, София „Трансформации на медиите в информационното общество” Университет по библиотекознание и информационни технологии
Институт по математика и информатика-БАН
16-17.10.2014, Пловдив Младежки симпозиум „Иновации и бизнес процеси” Съюз по автоматика и информатика
10.06.2014, София „Морални аспекти на финансовите пазари в информационното общество” Философски факултет на СУ
Институт по математика и информатика-БАН
18.02.2014, Пловдив „Интелигентният град и информационното общество” АМТИИ – Пловдив
Институт по математика и информатика-БАН
04.12.2013, София „Китай: биотехнологии, ВЕИ и информационно общество” Институт по микробиология – БАН
Институт по математика и информатика-БАН
08.10.2013, Пловдив „Автоматизираните космически оранжерии – българският принос за полет на човека до Марс” Институт за космически изследвания и технологии – БАН
Институт по математика и информатика-БАН
09.07.2013, София „Манипулативният език на медиите в информационното общество” Философски факултет на СУ
Институт по математика и информатика-БАН
13.03.2013, София „Дигиталната епоха и медиите – трансформации и реалности в България” Университет по библиотекознание и информационни технологии
Институт по математика и информатика-БАН
29.01.2013, Пловдив „Защита на личните данни в информационното общество” Юридически факултет на СУ
Институт по математика и информатика-БАН
13.12.2012, Пловдив „Математика, музика и информатика” СУБ-Пловдив
НБ „Иван Вазов”–Пловдив
23.11.2012, София „Бъдещето на виртуалността” Философски факултет на СУ в рамките на научната конференция „Философия и виртуалност”
12.06.2012, София „Електронно управление и електронно правителство” Юридически факултет на СУ
Институт по математика и информатика-БАН
15.05.2012, София „Дигитална памет за българската култура” Американски център в Столична библиотека
Магистърска п-ма „Виртуална култура” на ФФ при СУ
11.04.2012, София „Медиите в информационното общество” УниБИТ
13.03.2012, София „Социалните илюзии в информационното общество” СУ „Св. Климент Охридски”
09.12.2011, Пловдив „Новите технологии и информационното общество” Институт по математика и информатика-БАН
08.11.2011, София „Петата свобода” в информационното общество и образованието в мрежите на познанието Институт по математика и информатика-БАН
25.10.2011, Пловдив „Съвременното състояние на информационното общество” Институт по математика и информатика-БАН
26.05.2011, Пловдив „Готови ли сме за информационното общество?” – семинар, посветен на проф. Петър Бърнев Институт по математика и информатика-БАН
12.04.2011, София „Космическите технологии и информационното общество” Институт по математика и информатика-БАН
15.03.2011, Пловдив „Науката и информационното общество” Институт по математика и информатика-БАН
16.12.2010, Пловдив „Реформата в науката и висшето образование” Институт по математика и информатика-БАН
13.04.2010, София „Дигитализация на музейните паметници” Институт по математика и информатика-БАН
24.03.2010, Пловдив „Информационните технологии и представяне на културно – историческото наследство” ПУ „Паисий Хилендарски”,
ИМИ-БАН
09.02.2010, София „Дигиталната конверсия на библиотечните фондове – състояние в Европа и в България” Институт по математика и информатика-БАН
20.01.2010, Пловдив „Социалните мрежи и формирането на обществено мнение” ПУ „Паисий Хилендарски”
08.12.2009, София „Кариеризмът и информационното общество” Институт по математика и информатика-БАН
10.11.2009, София „Представяне на културно-историческото наследство в информационното общество” Институт по математика и информатика-БАН
13.10.2009, София „Общият проблем на енергетиката, икономиката и околната среда в информационното общество” Институт по математика и информатика-БАН
09.06.2009, София „Изявата в информационното общество” Институт по математика и информатика-БАН
14.04.2009, София “Развлеченията в информационното общество” Институт по математика и информатика-БАН
10.03.2009, София “Глобализацията и информационното общество” Институт по математика и информатика-БАН
10.02.2009, София “Обсъждане на проект за закон за достъп до пространствените данни” Институт по математика и информатика-БАН
09.12.2008, София “Мултимедийни технологии в информационното общество” Институт по математика и информатика-БАН
11.11.2008, Пловдив “Културното наследство и информационното общество” Институт по математика и информатика-БАН
14.10.2008, София “Космическата информатика за екологията” Институт по математика и информатика-БАН
08.07.2008, София “Начало на програмирането в България” Институт по математика и информатика-БАН
10.06.2008, София “Характерни особености на информационното общество” Институт по математика и информатика-БАН
13.05.2008, София “Проблеми на гражданите при прехода към информационното общество” Институт по математика и информатика-БАН
15.04.2008, София “Прозрачност на управлението на всички нива и гражданското общество” Институт по математика и информатика-БАН
11.03.2008, София “Манипулациите и измамите в информационното общество” Институт по математика и информатика-БАН
12.02.2008, София “Същност на информацията” Институт по математика и информатика-БАН
18.01.2008, Пловдив “Национална програма за създаване на виртуално образователно пространство” Съюз по автоматика и информатика
11.12.2007, София “Модерната библиотека – днешното бъдеще” Институт по математика и информатика-БАН
13.11.2007, София “Тероризмът и информационното общество” Институт по математика и информатика-БАН
16.10.2007, София “Българският език в информационното общество” Институт по математика и информатика-БАН
12.06.2007, Пловдив “Местното управление и информационното общество” Община Пловдив
15.05.2007, София “Сдруженията на учените и гражданското общество” Център „Академичната общност в гражданското общество”
10.04.2007, София “Информационното общество и религията” Институт по математика и информатика-БАН
13.03.2007, София “Културното наследство в информационното общество” Институт по математика и информатика-БАН
20.02.2007, София “Електронното правителство и групите с нисък икономически статус” Институт по математика и информатика-БАН
09.01.2007, София “Българите в информационното общество” Институт по математика и информатика-БАН
12.12.2006, София „Телекомуникациите и информационното общество” Институт по математика и информатика-БАН
14.11.2006, София „Електронни уроци по математика, информатика и информационни технологии” ОМГ “Акад. Кирил Попов”-Пловдив
13.06.2006, София “Науката в информационното общество” Институт по математика и информатика-БАН
16.05.2006, Пловдив “Младежта в информационното общество” секция „Информационни изследвания” на ИМИ-БАН, СУБ-Пловдив
11.04.2006, София “Философия на информационното общество” секция „Информационни изследвания” на ИМИ-БАН
14.03.2006, Пловдив “Здравеопазването и информационното общество” секция „Информационни изследвания” на ИМИ-БАН
14.02.2006, София “Общественото управление в информационното общество” секция „Информационни изследвания” на ИМИ-БАН
10.01.2006, София “Дискусия по проблемите на обучението за противодействие на информационната престъпност” Академия на МВР
13.12.2005, София “Духовността и информационното общество” Институт по математика и информатика-БАН
08.11.2005, София “Проблеми и аспекти на обучението по информационни технологии във висшите училища” ИМИ-БАН, Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии
25.10.2005, Пловдив “Средното образование в информационното общество” Регионален инспекторат по образованието
18.05.2005, Пловдив “Информационни услуги за гражданите” ИМИ-БАН, Регионален САИ–Пловдив
20.04.2005, София “Защита на личната информация” Институт по математика и информатика-БАН
18.03.2005, Пловдив “Науката и информационното общество” ИМИ-БАН, Кръг Нова Магнаура
16.02.2005, София “Делото и приносът на наши информатици за началното развитие на информатиката в България” Институт по математика и информатика-БАН
15.12.2004, София “Социоматика” и възпоменателна среща за проф. дтн Иван П. Недялков Институт по математика и информатика-БАН
17.11.2004, София “Моралът в науката” Институт по математика и информатика-БАН
20.10.2004, София “Българи в прогреса на Америка” Институт по математика и информатика-БАН
05.05.2004, Пловдив “Неправителствените организации в информационното общество” Съюз на учените в България-Пловдив
21.04.2004, София “Дилемата: информационно или комуникационно общество” Съюз на независимите синдикални организации в БАН при НБС “ВОН” – КНСБ
17.03.2004, София “Проблеми на информационната сигурност”  
24.02.2004, София “Научни изследвания – национална научна политика” Съюз на независимите синдикални организации в БАН при НБС “ВОН” – КНСБ
21.01.2004, София “Съвременното образование – защо да учим и какво да изучаваме”  
03.12.2003, София “Данъчно законодателство и научни изследвания – реалност и перспективи” Съюз на независимите синдикални организации в БАН при НБС “ВОН”–КНСБ
21.11.2003, Пловдив “Информационно обслужване на административни дейности” Дружество “ИО”-Пловдив, СУБ-Пловдив
22.10.2003, София “Научните публикации – реалност и перспективи”  
16.04.2003, София “Дистанционно обучение”  
19.03.2003, София “Начални стъпки и тенденции за развитието на информатиката в България”  
19.02.2003, София “Информационното общество и спорта” Национална спортна академия
22.01.2003, София “Подготовка за противодействие на информационната престъпност”  
18.12.2002, София “Биоинформатика”  
13.11.2002, София “Нормативно уреждане на информацията”  
16.10.2002, София “Мобилна информатика”  
18.12.2001, София “Проблеми и регламентиране на изследователската дейност в информационното общество” Национален браншов синдикат “ВОН”-КНСБ
21.05.2001, София “Какво представлява компютърната грамотност?” Национален политехнически музей
18.04.2001, София “Космонавтиката в информационното общество” Руски културно-информационен център
19.03.2001, Пловдив “Проблеми на използване на информационните технологии в здравното обслужване”  
21.02.2001, София “Ползване на компютри от дома”  
20.12.2000, София “Бъдещото образование по информатика в средното училище”  
22.11.2000, София “Обществена информация и услуги, достъпни чрез Интернет в България”  
18.10.2000, София “Децата в информационното общество” Национален политехнически музей
17.05.2000, София “Библиотеките в информационното общество” Съюз на библиотечните и информационните работници
16.02.2000, София “Здравеопазването и информационното общество” Национален център по здравна информация
19.01.2000, София “Науката в информационното общество”  
15.12.1999, София “Продължаващо обучение в информационното общество” Нов български университет
07.11.1999, София “Висшето образование в информационното общество” Колеж по телекомуникации и пощи